За нас


.

Интерклима

info@interklima.mk

ул.Козле 7а/3

1000 – Скопје

Р.Македонија

.

г. Љубомир Џутески ген.менаџер

ljubomir@interklima.mk

моб. 070 226 533

ул.Козле 7а/3

1000 – Скопје

Р.Македонија