Интерклима Софтверски Решенија


Интерклима софтверски решенија е нашиот оддел  задолжен развој на комплетни софтверски решенија.

Нудиме самостојни софтверски апликации дизајнирани да ги задоволат потребите и барањата на нашите клиенти од различни индустрии, како и развој на веб апликации и сервиси.

Нашата понуда вклучува и дизајнирање на индустриски контролни SCADA апликации за надгледување, контрола и добивање на податоци. Целта на овие апликации е мониторирање и контрола на индустриски и инфраструктурни процеси. Исто така се користат  во јавни или приватни објекти вклучувајќи згради, канцеларии, аеродроми за следење и контрола на HVAC, кoнтрола на пристап и потрошувачка на енергија.