Аеродром Св. Апостол Павле Охрид

Во 2010 год. проектиравме автоматска контрола на компресор за клиентот Аеродром Св. Апостол Павле Охрид. Unitronics PLC модел: JZ10-11-R10 Верзија на софтверот: U90Ladder 6.1.8 Електрично напојување: 24V DC Преку текстуален дисплеј се избира помеѓу два режими на работа: ладење/греење. Промената на режимот се врши преку автоматска контрола на четворокрак вентил. Со софтверот се обезбедени се...
Повеќе

Британска амбасада

Во 2010 година тимот на Интерклима изврши замена на старата автоматика во котларницата на Британска амбасада во Скопје. Unitronics PLC модел: V120-22-RA22 Unitronics експанзионен модул: IO-PT4x Верзија на софтверот: VisiLogic 2.0.1 Електрично напојување: 24V DC Управувачот обезбедува целосна контрола врз системот за ладење и греење на амбасадата. Со него се мониторира и контролира работата на...
Повеќе

My Market – Пробиштип

Во 2009 год. проектиравме температурен регулатор за клиентот My Market во Пробиштип. Unitronics PLC модел: JZ10-11-UN20 Верзија на софтверот: U90Ladder 6.1.8 Електрично напојување: 24V DC Обезбедена е целоснa автоматизација на системот за ладење и греење во супермаркетот. Со управувачот се мониторира и контролира работата на еден чилер и еден котел.Системот има можност за два различни режими на...
Повеќе